SG-Ready Varmepumpe (Danish)

SG-Ready Varmepumpe (Danish)

Hvad er SG-Ready?

Smart Grid Ready – SG Ready – er en betegnelse for en installation, f.eks. varmepumpe, solcelleanlæg mv., der er forberedt til det intelligente elnet, hvor det fra leverandørens side er muligt at styre varmepumpen, hvis der er over- eller underskud af strøm på nettet. 

SG Ready Label gives til varmepumper, der via to signaler (2 bit) kan styre varmepumpen mellem fire driftstilstande. Ud over normal drift kan man med de yderligere tre forskellige indstillinger hhv. tænde for fuld styrke, øge driften lidt og stoppe helt.

Link til en liste over de fleste SG Ready varmepumper (Tysk): https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank/

Det skal du bruge

Shelly Pro 3EM

For at måle, hvor meget strøm vi importerer/eksporterer fra elnettet, skal vi bruge en Shelly Pro 3EM.

Shelly Pro 3EM skal installeres mellem måler og tilgangssiden på RCD.

Det er vigtigt, at strømtransformerne vender den rigtige vej og Pro 3EM enheden forsynes med de respektive faser.

Teknisk dokumentation: Shelly Pro 3EM

1 stk. Shelly Pro 2, eller 2 stk. Shelly Plus 1

Da der skal sluttes to klemmesæt for at styre den ønskede funktion i varmepumpen,
har vi brug for to potentialefrie kontaktsæt.
Der kan her bruges et stk. Shelly Pro 2, som har to potentialefrie kontaktsæt og er DIN-skinne kompatibel eller to stk. Shelly Plus 1, som hver især har et potentialefrit kontaktsæt indbygget.

Teknisk dokumentation: Shelly Pro 2

Teknisk dokumentation: Shelly Plus 1

 

 

Forbindelsesdiagram for SG-1 og SG-2 klemmerne

Der kan væge nødvendigt at tilvælge de forskellige funktioner ved slutning af SG-1 og SG-2 inde i varmepumpens menufunktion.

    Shelly Pro 2

Shelly Plus 1


Lav en automatisering som tænder og slukker ved overproduktion a strøm

Selv om det er meget intuitivt at lave en automatisering, viser jeg det her trin for trin. Ved denne automatisering har vi brug for at lave to scener:

  1. En som aktiverer boost-funktion ved overproduktion af strøm.
  2. En som som går i normal drift igen ved mindre strøm produktion.

Shelly vælger at kalde automatiseringer for Scener og kan laves både via app’en
Shelly Smart Contol og https://control.shelly.cloud


Scene 1: Aktiverer boost-tilstand

Start med at gå til Alle Rum, vælg rum, tryk på Scener og tryk på + for at lave en ny scene.

Grundlæggende

Indtast navn på scenen og vælg billede.

Vælg Rum

Vælg det rum som scenen refererer til.

Når

Her vælges 3EM som enhed og “Samlet strømforbrug” som trigger.

Da 3EM, vil aflæse strømmen som negativ, når der eksporteres, skal der vælges “mindre end” og i dette tilfælde er den sat til -1000 watt

Ved hvilket forbrug/produktion den skal starte ved, må man selv vurdere.

Udfør (handling) 1

Her vælges igen en enhedsbaseret handling og her er det, det første relæ der skal aktivere SG-1, som skal tænde.

Tryk gem og tilføj endnu en handling.

Udfør (handling) 2

Her vælges igen en enhedsbaseret handling og her er det, det andet relæ der skal aktivere SG-2, som skal tænde.

Tryk gem.

Nu skulle vi gerne have 2 handlinger, som skal tænde hver deres relæ.

Aktiv tid

Her kan vælges, i hvilket tidsrum scenen skal være aktiv. I dette tilfælde lader vi den bare være og trykker Næste.

Flere

Til sidst skal der bare sættes flueben i “Aktiver scene” og trykkes gem.

Nu skulle der gerne være en færdig scene, som ser sådan ud.

Scene 2: Aktiverer normal tilstand

Scenen for normal tilstand laves på samme måde som scenen for boost-tilstand.

Start med at tilføje en ny scene.

Når

Her vælges igen 3EM som enhed og “Samlet strømforbrug, som trigger.

Da 3EM vil aflæse strømmen som positiv når der importeres, skal der vælges “mere end” og i dette tilfælde er den sat til 500 watt.

Igen her må man selv lave en vurdering af, hvornår den skal gå i normal tilstand.

 

Udfør (handling) 1 og 2

Her laves igen en handling for relæerne SG-1 og SG Denne gang, sættes de bare til at slukke.

Den færdige scene skulle meget gerne se sådan ud.

Færdig

Du skulle nu have to færdige scener på skærmen.

Hvis du vil redigere i dem, trykker du på blyanten, hvorefter du kan redigere, slette og flytte rundt på scenerne.

Du kan også aktivere og deaktivere scenerne, ved at trykke på “power knappen” ved , hver scene.